Başvuru Koşulları

Çoksesli müzik yapan her koro, önceden duyurulan süre içerisinde Türkiye Polifonik Korolar Derneği'ne yazılı başvuru yaparak şenliğe katılım talebinde bulunabilir. Bunlardan uygun görülenler şenlikte konser verebilirler.

Her koronun sahnede kalma süresi, seslendirilen eserler, parça araları, alkış vb. tüm süreleri içerecek şekilde en az 10, en fazla 20 dakikadır.

8 yaş ve altındaki üyelerden oluşan minikler koroları dışında kalan tüm katılımcılar bilgi formunda belirtilen zorunlu yapıtlardan kendi seçtikleri en az birini seslendirmelidir.

Türkiye Korolar Şenliği'nde hiçbir koro bir diğeriyle kıyaslanmaz, yarışmaz, rekabet etmez. Şenlik Değerlendirme Kurulu her koroya, yalnızca kendi konserini dikkate alarak puan verir. Her koro, farklı sanatsal ölçütlerden aldığı puanların en yükseği ile ilgili olarak ödüllendirilir.

Ödül töreni, Türkiye Korolar Şenliği'nin son günü tüm koroların coşkulu katılımıyla gerçekleştirilir. Ödül töreninin bitişiyle o yılki şenlik de sona erer.

Lütfen tüm alanları eksiksiz doldurunuz.

Koro:
Şehir:
Tür (minikler, çocuk, gençlik, karma, erkekler vb.) :
Zorunlu Yapıt:
Koro Şefi:
İletişim:
Cep tel:
E-posta:
Dekont
(taratabilir ya da fotoğrafını çekip yükleyebilirsiniz):


Bu formda sağladığım tüm bilgiler doğru ve günceldir. Formda belirttiğim email adresi ile telefon numarası kullanımda ve çalışır durumdadır. Aksi durumda doğabilecek aksaklıklardan sorumlu tutulabileceğimi biliyorum.
Formu gönderir göndermez bana verilecek olan referans numarasını saklayacağım. Son başvuru tarihinden sonra 1 ay içinde başvuruma hala yanıt almamışsam bu referans numarasını yazarak eposta ile iletişime geçeceğim.
Bu yıl düzenlenecek Türkiye Korolar Şenliği'ne ilişkin bilgi formunu okudum, anladım. Bilgi formunda belirtilen tüm kuralları peşinen kabul ettiğimizi koro adına belirtirim.
Yükleniyor...